Permanente bygg

Permanente modulbasert bygg

Fordelen med modulbaserte bygg er blant annet at det blir bygd under tak i kontrollerte omgivelser. Planlegging og valg gjøres parallelt med søknadsprosess mot kommune. Mens byggesøknad godkjennes og grunnarbeid påbegynnes starter bygging i fabrikk. Når modulene ankommer byggeplass er det kun snakk om timer før vi har lukket og tørt bygg. Oftest legge det på sekundær kledning og sekundær takkonstruksjon på stedet. Dette gjør at det ofte er vanskelig å se at det faktisk er et modulbasert bygg.

Permanente modulbasert bygg

Det er også mulig å bruke moduler til påbygg eller tilbygg. I dette tilfellet er eksisterende saltak fjernet. Det ble så etablert nytt bæresystem og moduler ble så heist oppå eksisterende løsning.