Midlertidige bygg

Midlertidige løsninger

scanModul Norge AS kan levere midlertidige løsninger for å dekke midlertidige behov. Byggene må tilfredstille minstekravene i TEK 10. Vi kan løse behov i forbindelse med

  • Overnatting
  • Skolebygg
  • Barnehager
  • Kontor

Overnatting

Skolebygg

Barnehager

Kontorbygg